Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Mestské kutúrne stredisko Spišské Podhradie
Mestské kultúrne strediskoSpišské Podhradie
Mestské kultúrne strediskoSpišské Podhradie

Objavte

rozšírené vyhľadávanie

Projekt "Viac o meste Spišské Podhradie"

Mesto Spišské Podhradie bolo úspešné v žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v grantovom programe Regióny 2022, poskytovateľ Ekofond SPP, n.o. za účelom zachovania kultúrnych hodnôt.

Projekt „Viac o meste Spišské Podhradie“ je zameraný na zvýšenie úrovne informovanosti turistov a miestnych obyvateľov o meste, jeho histórii, pamätihodnostiach a významných objektoch.

Nenávratný finančný príspevok v celkovej sume 2 300 EUR bol použitý na zhotovenie informačných tabúľ osadených v užšom a širšom centre mesta Spišské Podhradie.

Informačné tabule poskytujú v troch jazykových mutáciách informácie o kultúrno-historických pamätihodnostiach mesta Spišské Podhradie a okolia. Osadené sú v blízkosti významných objektov a turisticky frekventovaných miest. Určené sú pre domácich a zahraničných návštevníkov, ako aj obyvateľov mesta Spišské Podhradie a okolia.

  • Tabuľa č. 1 – Mariánske námestie – umiestnenie pri Mariánskom stĺpe – poskytuje informácie o histórii mesta, významných objektoch na Mariánskom námestí a o Spišskom hrade
  • Tabuľa č. 2 – Mariánske námestie – umiestnenie pri Evanjelickom kostole – poskytuje informácie o Evanjelickom kostole, evanjelickej fare a synagóge.
  • Tabuľa č. 3 – Palešovo námestie – umiestnenie v areáli Kostola Narodenia Panny Márie – poskytuje informácie o farskom kostole, fare a významných objektoch na Palešovom námestí – Základná škola, rodný dom Františka Hutyru a Štefana Varsányiho.
  • Tabuľa č. 4 – Kláštor sv. Jána z Boha – umiestnenie v parku pri Kostole sv. Jána z Boha – poskytuje informácie o Kláštore sv. Jána z Boha a o významných meštianskych domoch na ulici Starý jarok.
  • Tabuľa č. 5 – Spišská Kapitula – umiestnenie na parkovisku pri Spišskej Kapitule – poskytuje informácie o Spišskej Kapitule, Biskupskej záhrade, Katedrále sv. Martina a kalvárii Spišský Jeruzalem.

Okrem informácií o jednotlivých objektoch a kultúrno-historických pamiatkách poskytujú aj ich vizualizáciu prostredníctvom fotografií zo súčasnosti i minulosti.

Texty jednotlivých informačných tabúľ v rozšírenom obsahu spolu s galériou fotografií sú k dispozícií na webovej stránke:
turisticke-informacne-centrum/viac-o-meste-spisske-podhradie/

Jednotlivé podstránky sú dostupné prostredníctvom QR kódu, ktorý je umiestnený na všetkých piatich informačných tabuliach.

„Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore Ekofondu SPP, n.o.“

Ekofond SPP, n.o.

hore

Mestské kultúrne stredisko

Turistické informačné centrum