Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Mestské kutúrne stredisko Spišské Podhradie
Mestské kultúrne strediskoSpišské Podhradie
Mestské kultúrne strediskoSpišské Podhradie

Objavte

rozšírené vyhľadávanie

Mestské kultúrne stredisko

MsKS logo

Mestské kultúrne stredisko (ďalej len „MsKS“) je príspevková organizácia, ktorá je na rozpočet mesta Spišské Podhradie (ďalej len „Mesto“) zapojená príspevkom. Hospodárenie MsKS ako príspevkovej organizácie sa riadi zákonom NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 1. Predmetom činnosti MsKS je najmä:
 1. napomáhanie a usmerňovanie rozvoja kultúry v podmienkach Mesta,
 2. uchovávanie a zveľaďovanie kultúrnych hodnôt,
 3. spolupráca pri výmene kultúrnych hodnôt v rámci medziobecnej a cezhraničnej spolupráce,
 4. koordinácia kultúrnych aktivít,
 5. uskutočňovanie tvorivých aktivít v jednotlivých odboroch a žánroch záujmovej a umeleckej činnosti,
 6. zabezpečovanie výmeny skúseností z kultúrno-osvetovej práce,
 7. uchovávanie, ochraňovanie a sprístupňovanie hodnôt tradičnej ľudovej kultúry,
 8. zabezpečovanie úloh informatiky v celom systéme miestnej kultúry, realizácia záznamových dokumentov a podieľanie sa na tvorbe registra kultúry a kultúrnych aktivít,
 9. sprostredkúva spoločenskú zábavu a kultúrny oddych, usporadúva miestne kultúrne slávnosti a približuje významné historické a kultúrne udalosti i osobnosti,
 10. vypožičiava knihy, časopisy, zabezpečuje informačné služby,
 11. sprostredkúva vystúpenia amatérskych a profesionálnych umeleckých súborov i jednotlivcov,
 12. organizuje filmové podujatia a podobne

Podrobnejšie informácie týkajúce sa predmetu činnosti a ďalších náležitostí sú uvedené v zriaďovacej listine Mestského kultúrneho strediska.

Mestské kultúrne stredisko sa člení na tieto oddelenia:

 1. Oddelenie cestovného ruchu

Oddelenie cestovného ruchu plní najmä úlohy:

 • tvorba koncepcie rozvoja na úseku cestovného ruchu na území mesta a príprava návrhov riešenia otázok týkajúcich sa rozvoja cestovného ruchu v meste a okolí
 • spracovanie informácií a príprava vydávania a zabezpečenia propagačných materiálov
 • spolupráca s komisiou kultúrnou a cestovného ruchu pri MZ
 • spolupráca pri vytváraní systému tvorby finančných zdrojov na podporu rozvoja cestovného ruchu v meste
 • koordinácia pri zachovávaní historického a kultúrneho dedičstva
 • poskytovanie informačnej činnosti a podobne.

Do oddelenia cestovného ruchu patrí:

 • Turistické informačné centrum 

  Hlavnou činnosťou TIC je zber, spracovanie a poskytovanie turistických informácií návštevníkom. K vedľajšej činnosti patrí:

 • mapovanie atraktivít, podujatí a produktov cestovného ruchu
 • tvorba a pravidelná aktualizácia databáz informácií
 • komunikácia a kooperácia s podnikmi a zariadeniami cestovného ruchu a inými zainteresovanými subjektmi
 • propagácia vlastných a sprostredkovaných činností, podujatí a aktivít
 • súčinnosť pri organizácií kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
 • predaj suvenírov, propagačných materiálov, publikácií, prehliadok mesta, vstupeniek na podujatia a iných súvisiacich produktov a služieb cestovného ruchu
 • riešenie sťažností
 1. Oddelenie kultúry a histórie

Do oddelenia kultúry patrí:

 • mestská knižnica
 • mestské výstavné siene (tzv. galéria a expozícia)
 • synagóga
 • mestský mlyn
 1. Oddelenie športu

Oddelenie športu vykonáva činnosť v areáli futbalového štadióna, budov a celého zázemia  na Štefánikovej ulici č. 94 v Spišskom Podhradí. Oddelenie športu plní najmä tieto úlohy:

 1. správa a údržba celého areálu
 2. prevádzka detského dopravného ihriska
 3. príprava, údržba a prevádzka prírodnej ľadovej plochy
 4. realizácia činností týkajúca sa športu
 5. príprava, organizácia a realizácia podujatí kultúrneho charakteru, napríklad letné kino, koncerty, festivaly a podobne

Podrobnejšiu vnútroorganizačnú štruktúru MsKS upravuje organizačný poriadok.

 

 

O nás

Počasie

dnes, sobota 20. 7. 2024
oblačno 27 °C 15 °C
nedeľa 21. 7. slabý dážď 23/17 °C
pondelok 22. 7. jasná obloha 29/16 °C
utorok 23. 7. slabý dážď 27/16 °C

Sviatok a výročie

Meniny má Eliáš, Iľja, Ilia, Eliána, Iliana

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

hore

Mestské kultúrne stredisko

Turistické informačné centrum